Čiastka č. 20/1958 Zb.

Vydaná dňa: 22.09.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1958 Zb. Vyhláška o dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Egyptskou republikou 07.10.1958
50/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958
51/1958 Zb. Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku. 22.09.1958