Vyhláška č. 51/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku.

Čiastka 20/1958
Platnosť od 22.09.1958
Účinnosť od 22.09.1958

51

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. augusta 1958

o účinnosti Protokolu o doložkách o rozhodcovi pre Nemeckú demokratickú republiku


Vláda Nemeckej demokratickej republiky oznámila 11. septembra 1957, že považuje za účinný pre územie Nemeckej demokratickej republiky Protokol o doložkách o rozhodcovi dojednaný 24. septembra 1923, ktorého signatárkou bola predošlá Nemecká ríša.


David v. r.