Vyhláška č. 50/1958 Zb.Vyhláška o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku.

Čiastka 20/1958
Platnosť od 22.09.1958
Účinnosť od 22.09.1958

50

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 28. augusta 1958

o účinnosti Dohovoru o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov pre Nemeckú demokratickú republiku


Vláda Nemeckej demokratickej republiky oznámila 11. septembra 1957, že považuje za účinný pre územie Nemeckej demokratickej republiky Dohovor o vykonateľnosti cudzích rozhodcovských výrokov dojednaný v Ženeve 26. septembra 1927, ktorého signatárkou bola predošlá Nemecká ríša.


David v. r.