Čiastka č. 59/1953 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1953 Zb. Zákon o prechodnej úprave premlčania niektorých peňažných pohľadávok. 31.12.1953
102/1953 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia trestného práva správneho. 01.01.1954
103/1953 Zb. Nariadenie o registri trestov. 01.01.1954
104/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci. 01.01.1954