Nariadenie č. 104/1953 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senci.

Čiastka 59/1953
Platnosť od 31.12.1953 do16.05.1954
Účinnosť od 01.01.1954 do16.05.1954
Zrušený 22/1954 Zb.

OBSAH

104

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 29. decembra 1953,

ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Galante a v Senici.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Sb., o organizácii súdov:


§ 1.

(1) Sídlo ľudového súdu pre obvod Okresného národného výboru v Galante sa určuje v Galante.

(2) Sídlo ľudového súdu pre obvod Okresného národného výboru v Senci sa určuje v Senci.

§ 2.

Tým sa mení ustanovenie § 2 ods. 2 č. 2 písm. m) nariadenia ministra spravodlivosti č. 11/1949 Sb., ktorým sa ustanovujú sídla krajských súdov a sídla a obvody okresných súdov.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1954.


Dr. Dolanský v. r.

Dr. Škoda v. r.