Čiastka č. 37/1953 Zb.

Vydaná dňa: 29.07.1953
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje železničný prepravný poriadok 01.07.1953
63/1953 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky 08.06.1953
64/1953 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Libanonskou republikou. 13.08.1953
65/1953 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi Československou republikou a Sýrskou republikou 13.08.1953