Čiastka č. 45/1952 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
106/1952 Zb. Nariadenie o presune pôsobnosti v sbere železného a kovového odpadu (šrotu) 01.01.1953
107/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva školstva, vied a umení 01.01.1953
108/1952 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore škôl poľnohospodárskych, škôl lesníckych a vysokých škôl poľnohospodárskych 01.01.1953
109/1952 Zb. Nariadenie o úprave zamestnávateľskej časti poistného v národnom poistení zamestnancov 01.01.1953
110/1952 Zb. Nariadenie o nevyužitých odpadových a upotrebených mazacích olejoch 01.01.1953