Čiastka č. 4/1952 Zb.

Vydaná dňa: 07.04.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
6/1952 Zb. Zákon o vynálezoch a zlepšovacích námetoch 01.04.1952
7/1952 Zb. Zákon o prechodných opatreniach v odbore patentov 01.04.1952
8/1952 Zb. Zákon o ochranných známkach a chránených vzoroch 01.04.1952