Čiastka č. 35/1952 Zb.

Vydaná dňa: 18.11.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1952 Zb. Ústavný zákon o súdoch a prokuratúre 01.01.1953
65/1952 Zb. Zákon o prokuratúre 01.01.1953
66/1952 Zb. Zákon o organizácii súdov 01.01.1953
67/1952 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný poriadok 01.01.1953
68/1952 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok 01.01.1953
69/1952 Zb. Zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže 01.01.1953
70/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o sociálnoprávnej ochrane mládeže 01.01.1953