Čiastka č. 34/1952 Zb.

Vydaná dňa: 17.11.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1952 Zb. Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady 17.11.1952
59/1952 Zb. Zákon o uzavieraní manželstiev s cudzincami 17.11.1952
60/1952 Zb. Zákon o Československom Červenom kríži a o užívaní znaku, odznaku a názvu Červeného kríža 17.11.1952
61/1952 Zb. Zákon o námornej plavbe 01.01.1953
62/1952 Zb. Zákon o rybárstve 01.01.1953
63/1952 Zb. Nariadenie o zriadení Vysokej školy ruského jazyka a literatúry v Prahe 17.11.1952