Čiastka č. 16/1952 Zb.

Vydaná dňa: 21.07.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1952 Zb. Nariadenie o organizácii colnej správy 01.08.1952
28/1952 Zb. Nariadenie o projektovej a rozpočtovej dokumentácii investícií 21.07.1952
29/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav 21.07.1952