Čiastka č. 54/1951 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
119/1951 Zb. Nariadenie o tajomníkoch miestnych národných výborov 01.01.1952
120/1951 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii okresných národných výborov 01.01.1952
121/1951 Zb. Nariadenie o zmenách v referátoch národných výborov 29.12.1951
122/1951 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy 01.01.1952
123/1951 Zb. Nariadenie o drobných úpravách hraníc mestských obvodoch hlavného mesta Prahy 01.01.1952