Čiastka č. 50/1951 Zb.

Vydaná dňa: 27.12.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
102/1951 Zb. Zákon o prebudovaní národného poistenia 01.01.1952
103/1951 Zb. Zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 01.01.1952
104/1951 Zb. Zákon o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1951
105/1951 Zb. Zákon o správnych poplatkoch 01.05.1952
106/1951 Zb. Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov 01.01.1952
107/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov 01.01.1952