Čiastka č. 47/1951 Zb.

Vydaná dňa: 06.12.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
92/1951 Zb. Zákon o brannej výchove 06.12.1951
93/1951 Zb. Zákon o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch 01.01.1952
94/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania 06.12.1951
95/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho 06.12.1951
96/1951 Zb. Vyhláška o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950 06.12.1951