Vyhláška č. 96/1951 Zb.Vyhláška o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950

Čiastka 47/1951
Platnosť od 06.12.1951 do31.05.1953
Účinnosť od 06.12.1951 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

OBSAH

96.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 15. novembra 1951

o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950.

Minister financií ustanovuje podľa § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlách Československej meny:


§ 1.

Štátna banka Československá bude vydávať okrem papierových dvadsaťkorunáčok a päťdesiatkorunáčok, ktorých opisy boly uverejnené vyhláškami ministra financií č. 259/1949 Sb., o vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949, a č. 158/1950 Sb., o vydaní drobných peňazí papierových po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950, tieto dvadsaťkorunáčky a päťdesiatkorunáčky aj v druhom vydaní. Dvadsaťkorunáčky a päťdesiatkorunáčky druhého vydania sa líšia od doterajších tým, že sú tlačené na papieri bez vtrúsených farebných vláken a že dvadsaťkorunáčky majú nové firemné označenie „TISKÁRNA BANKOVEK STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ - PRAHA“.


§ 2.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.