Čiastka č. 32/1951 Zb.

Vydaná dňa: 21.07.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
53/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku 21.07.1951
55/1951 Zb. Nariadenie o rozšírení plochy ornej pôdy a zabezpečení pôdy pre poľnohospodársku výrobu 21.07.1951
56/1951 Zb. Nariadenie o plaveckých knižkách 21.07.1951
57/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl 01.08.1951