Čiastka č. 12/1951 Zb.

Vydaná dňa: 17.03.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1951 Zb. Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov 17.03.1951
19/1951 Zb. Nariadenie o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou 17.03.1951
20/1951 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice 01.04.1951