Vyhláška č. 20/1951 Zb.Vyhláška, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice

Čiastka 12/1951
Platnosť od 17.03.1951
Účinnosť od 01.04.1951

OBSAH

20.

Vyhláška

Ministerstva stavebného priemyslu

zo dňa 7. marca 1951,

ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice.

Ministerstvo stavebného priemyslu vyhlasuje po dohode s Ministerstvom vnútra podľa § 13 ods. 2 zákona č. 280/1949 Sb., o územnom plánovaní a výstavbe obcí:


§ 1.

Stavebným úradom prvej stolice sú v obvode svojej pôsobnosti tieto ďalšie miestne národné výbory:

1. V Pražskom kraji: Říčany.

2. V Ústeckom kraji: Děčín, Litoměřice, Most a Roudnice nad Labem.

3. V Pardubickom kraji: Čáslav.

4. V Brnenskom kraji: Vyškov.

5. V Ostravskom kraji: Český Těšín.

6. V Košickom kraji: Levoča, Poprad a Rožňava.


§ 2.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1951.


Dr. Ing. Šlechta v. r.