Čiastka č. 67/1950 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
160/1950 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.01.1951
161/1950 Zb. Vládne nariadenie o niektorých presunoch pôsobnosti v odbore vojenskej správy 23.12.1950
162/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú poplatky za štátnu arbitráž 01.10.1950
163/1950 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa vymedzujú tuzemské poistenia poisťovní so sídlom v cudzine a tuzemské poistenia s plneniami znejúcimi na ríšske marky 23.12.1950
164/1950 Zb. Vyhláška o plnení peňažných záväzkov z tuzemských poistení dojednaných v československých korunách, ktoré boly prepočítané na ríšske marky 23.12.1950