Čiastka č. 5/1950 Zb.

Vydaná dňa: 27.02.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa predlžuje prechodná úprava pôsobnosti v odbore štátneho penzijného (provízneho) a úrazového zaopatrenia 01.01.1950
12/1950 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru 01.03.1950
13/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove 01.03.1950