Čiastka č. 29/1950 Zb.

Vydaná dňa: 09.06.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1950 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o Investičnej banke 24.06.1950
62/1950 Zb. Zákon o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami 09.07.1950
63/1950 Zb. Zákon o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov 09.06.1950
64/1950 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení osôb, povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov 01.07.1950
65/1950 Zb. Zákon o hospodárení lesnými semenami a priesadami 09.07.1950