Čiastka č. 10/1950 Zb.

Vydaná dňa: 17.03.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1950 Zb. Nariadenie o preskúšaní projektov čistiarní odpadových vôd výrobných podnikov a nemocníc a o zaistení ich budovania 17.03.1950
21/1950 Zb. Nariadenie o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh 17.03.1950
22/1950 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka 17.03.1950