Vyhláška č. 22/1950 Zb.Vyhláška o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka

Čiastka 10/1950
Platnosť od 17.03.1950 do31.05.1953
Účinnosť od 17.03.1950 do31.05.1953
Zrušený 45/1953 Zb.

22.

Vyhláška ministra financií

zo dňa 27. februára 1950

o ražbe a vydaní mincí po 1 Kčs z hliníka.

Minister financií ustanovuje podľa § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlách československej meny:


§ 1.

(1) Mince československej meny po 1 Kčs sa razia zo zmesi z 98 dielov hliníka a 2 dielov horčíka. Z kilogramu mincového kovu sa razí 750 kusov korún. Priemer mince je 21 mm. Pri ražbe je dovolená úchylka nahor i dolu v hrubej váhe 30/1000 a v čistosti 20/1000.

(2) Na líci korunovej mince je štátny znak Československej republiky, okolo neho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jednom riadku s dvoma hviezdičkami, medzi ktorými je letopočet ražby.

(3) Na rube korunovej mince je obraz kľačiacej ženy, ktorá drží v ľavici snop klasov s kosákom a pravicou si stiera z čela pot; vedľa je malá ratolesť lipová a označenie „1“. Pod obrazom je meno autorovo „O. ŠPANIEL“.

(4) Okraj mince je ryhovaný; po oboch stranách je plochá obruba.

§ 2.

(1) Mince po 1 Kčs z hliníka začne Národná banka Československá vydávať dňom vyhlásenia tejto vyhlášky.

(2) Doterajšie mince po 1 Kčs zostávajú zatiaľ v obehu ako zákonné platidlo.


Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Kabeš v. r.


Kresba mince po 1 Kčs z hliníka: