Čiastka č. 79/1949 Zb.

Vydaná dňa: 06.12.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
242/1949 Zb. Zákon ktorým sa upravujú niektoré sociálne dávky. 01.10.1949
243/1949 Zb. Zákon o účastinných spoločnostiach. 06.12.1949
244/1949 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o pomoci roľníkom pri uskutočňovaní poľnohospodárskeho výrobného plánu. 06.12.1949
245/1949 Zb. Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy. 06.12.1949
246/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vymedzuje pojem kmeňového imania pre niektoré druhy národných podnikov. 06.12.1949