Čiastka č. 58/1949 Zb.

Vydaná dňa: 10.08.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
194/1949 Zb. Zákon o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva 01.10.1949
195/1949 Zb. Zákon o spravovacom poriadku Národného shromaždenia. 10.08.1949
196/1949 Zb. Zákon o súkromnom vyučovaní v odbore umenia. 10.08.1949
197/1949 Zb. Vládna vyhláška o predbežnom vykonávaní Dohody o dočasnej úprave hospodárskych stykov medzi Československou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej v Prahe dňa 23. apríla 1949. 10.08.1949
198/1949 Zb. Vyhláška Ministra vnútra o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení o niektorých opatreniach na zhednodušenie personálnych pomeron vo verejnej správe. 10.08.1949