Vyhláška č. 198/1949 Zb.Vyhláška Ministra vnútra o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení o niektorých opatreniach na zhednodušenie personálnych pomeron vo verejnej správe.

Čiastka 58/1949
Platnosť od 10.08.1949
Účinnosť od 10.08.1949

198.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 27. júla 1949

o oprave tlačovej chyby vo vládnom nariadení zo dňa 28. júna 1949, č. 181 Sb., o niektorých opatreniach na zjednodušenie personálnych pomerov vo verejnej správe.


V pôvodnom českom znení prílohy II. k vládnemu nariadeniu č. 181/1949 Sb. sa pri položke čís. 9 v štvrtom stĺpci opravujú slová „v službe“ na „vo výslužbe“.


Za ministra:

Polák v. r.