Čiastka č. 55/1949 Zb.

Vydaná dňa: 21.07.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
183/1949 Zb. Vládne nariadenie o náhrade za škody spôsobené vykonaním ochranných opatrení proti nemociam prenosným na ľudí. 21.07.1949
184/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa zakazuje vývoz nevyvolaných snímok získaných fotograficky. 21.07.1949
185/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 25. septembra 1924, č. 206 Sb., ktorým sa vykonáva zákon o úprave hospodárenia v štátnych závodoch, ústavoch a zariadeniach, ktoré prevahou nemajú plniť úlohy správne. 21.07.1949
186/1949 Zb. Vládne nariadenie o dočasnej úprave výcviku učňov. 01.07.1949