Čiastka č. 44/1949 Zb.

Vydaná dňa: 11.06.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
142/1949 Zb. Zákon o výkone ľudovej správy v sídlach krajov. 11.06.1949
143/1949 Zb. Zákon o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti ich orgánov. 11.06.1949
144/1949 Zb. Zákon o oddlžení sväzkov ľudovej správy 11.06.1949
145/1949 Zb. Zákon o niektorých prechodných opatreniach v trestných veciach dôchodkových a daňových. 11.06.1949
146/1949 Zb. Zákon o poplatkových a dávkových úľavách pri postupe nehnuteľností pre stavby v období päťročného plánu. 11.06.1949
147/1949 Zb. Zákon ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o verejných cestách. 11.06.1949
148/1949 Zb. Zákon o Národnej galérii v Prahe 11.06.1949