Čiastka č. 36/1949 Zb.

Vydaná dňa: 30.04.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave služobných a platových pomerov civilného ošetrovateľského personálu vo vojenských liečebných ústavoch. 01.01.1948
110/1949 Zb. Vládne nariadenie ktorým sa upravujú právne pomery zamestnancov zostatkovej podstaty obchodných a živnostenských (priemyslových) komôr neprevzatých do štátnych služieb. 30.04.1949
111/1949 Zb. Vyhláška ministra dopravy o vyhlásení hlavnej železnice Chomutov-Křimov za železnicu vedľajšiu. 01.09.1948