Čiastka č. 19/1949 Zb.

Vydaná dňa: 08.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1949 Zb. Vládne nariadenie o vysvedčeniach na odchod trojročných odborných škôl pre dámske krajčírky,zriadených pri niektorých odborných školách pre ženské povolania. 08.03.1949
47/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Likvidačného fondu menového 08.03.1949
48/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa menia niektoré ustanovenia vykonávacích predpisov k dekrétu prezidenta republiky o znárodnení súkromných poisťovní. 08.03.1949
49/1949 Zb. Nařízení o správě státních léčebných a ošetřovacích ústavů 01.04.1949
50/1949 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Dobříši a v Zbraslavi 01.02.1949
51/1949 Zb. Vyhláška niektorých členov vlády o predpisoch z času neslobody, ktoré sa prestaly používať pred 15.novembrom 1946, alebo ktoré sa vôbec nepoužívaly 23.03.1949