Čiastka č. 17/1949 Zb.

Vydaná dňa: 03.03.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1949 Zb. Nařízení, kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému 03.03.1949
41/1949 Zb. Vyhláška o Dohode o kultúrnych stykoch medzi československou republikou a Belgickým kráľovstvom. 18.03.1949
42/1949 Zb. Vyhláška o Vyhlásení medzi Československom a Belgiou o vzájomnom bezplatnom vydávaní odpisov listín osobného stavu, žiadaných v záujme administratívnom a na prospech nemajetných osôb. 10.04.1948
43/1949 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Protokole k Dohode o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata zo dňa zo dňa 14.januára 1946, dojednanom v Bruseli dňa 15.marca 1948. 14.04.1948