Nariadenie vlády č. 40/1949 Zb.Nařízení, kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému

Čiastka 17/1949
Platnosť od 03.03.1949 do31.12.1965
Účinnosť od 03.03.1949 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.

40.

Vládní nařízení

ze dne 1. února 1949,

kterým se zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy při některých řemeslných výkonech prohlašuje za rovnocenné zaměstnání učňovskému.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 17, odst. 2 živnostenského zákona:


§ 1

Zaměstnání v dílnách a autodílnách železniční správy pro opravu vozidel a provozovacích zařízení při řemeslných výkonech uvedených v § 2 se považuje za rovnocenné učňovskému zaměstnání v dotčené řemeslné živnosti, děje-li se pod vedením osob, které mají průkaz způsobilosti pro dotčenou živnost anebo jinak dostatečné odborné vzdělání.

§ 2

Ustanovení § 1 se vztahuje na řemeslné výkony, které jsou předmětem živností:

a) zámečnické, strojně-zámečnické,

b) mechanické,

c) kovářské,

d) kovolijecké,

e) kotlářské.

§ 3

O zaměstnání podle předchozích ustanovení se vydá vysvědčení s touto doložkou: „Toto vysvědčení nahrazuje na základě § 17, odst. 2 živnostenského zákona a vládního nařízení č. 40/1949 Sb. průkaz o učňovském zaměstnání v řemeslné živnosti ......... po dobu ........... roku(ů) ............. měsíců .......... dní.“

§ 4

Podle ustanovení § 1 se hodnotí též zaměstnání učňů v době od 1. září 1946 do dne vyhlášení tohoto nařízení.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.