Čiastka č. 16/1949 Zb.

Vydaná dňa: 28.02.1949
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1949 Zb. Nařízení o finančních referátech okresních národních výborů 01.03.1949
37/1949 Zb. Nařízení, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a den, jímž se některé útvary zrušují 28.02.1949
38/1949 Zb. Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 01.01.1949
39/1949 Zb. Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové 01.03.1949