Vyhláška č. 39/1949 Zb.Vyhláška o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové

Čiastka 16/1949
Platnosť od 28.02.1949 do31.12.1952
Účinnosť od 01.03.1949 do31.12.1952
Zrušený 78/1952 Zb.

OBSAH

39.

Vyhláška ministerstva financí

ze dne 12. února 1949

o zrušení delegace berních správ k vyměřování majetkových a mimořádných dávek poplatníkům zvláštní daně výdělkové.

Ministerstvo financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve spojení s § 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku:


§ 1

Ustanovení čl. 1 vyhlášky ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, ve znění čl. II vyhlášky ministerstva financí ze dne 8. listopadu 1946, č. 209 Sb., a ustanovení čl. I, odst. 4 vyhlášky ministra financí ze dne 17. ledna 1948, č. 8 Sb., jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku, se zrušují.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1949.


Dr. Dolanský v. r.