Vyhláška č. 38/1949 Zb.Vyhláška o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů

Čiastka 16/1949
Platnosť od 28.02.1949 do19.07.1950
Účinnosť od 01.01.1949 do19.07.1950
Zrušený 92/1950 Zb.

OBSAH

38.

Vyhláška ministerstiev

zdravotnictví a spravedlnosti

ze dne 20. ledna 1949

o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů.

Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:


§ 1

(1) Úřední obvody státních veterinárních vyšetřovacích ústavů v Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Jihlavě a Brně se upravují tak, že se shodují s obvody krajských národních výborů, které mají sídlo v uvedených krajských městech.

(2) Úřední obvod státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě se upravuje tak, že se shoduje s obvodem krajského národního výboru v Ostravě.

(3) Úřední obvod státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Hradci Králové se upravuje tak, že zahrnuje obvody krajských národních výborů v Hradci Králové a Pardubicích.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.