Čiastka č. 95/1948 Zb.

Vydaná dňa: 01.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
252/1948 Zb. Zákon o daňových úľavách pri premene, slučovaní a delení penzijných a podporných fondov alebo podobných zariadení. 01.12.1948
253/1948 Zb. Nariadenie o Fonde znárodneného hospodárstva. 01.12.1948
254/1948 Zb. Nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií. 01.12.1948
255/1948 Zb. Vyhláška o obchodnej dohode medzi republikou Československou a kráľovstvom Nórskym, dojednanej výmenou nót v Oslo dňa 4. marca 1948. 01.12.1948
256/1948 Zb. Vyhláška o dodatkovej dohode k obchodnej a plavebnej smluve československo-juhoslovanskej zo dňa 14. novembra 1928, podpísanej v Prahe dňa 10. apríla 1948. 16.12.1948
257/1948 Zb. Vyhláška o oprave tlačovej chyby v zákone zo dňa 6. mája 1948, č. 130 Sb., o národných umelcoch 01.12.1948