Vyhláška č. 16/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.

Čiastka 7/1948
Platnosť od 17.02.1948
Účinnosť od 17.02.1948

16

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 5. února 1948

o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy.


Ve vládním nařízení ze dne 7. ledna 1948, č. 1 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první pozemkové reformy, má být v § 1, odst. 4 místo citace ,,§ 6 odst. 3„ uvedena správna citace ,,§ 6, odst. 2“.


Nosek v. r.