Čiastka č. 33/1948 Zb.

Vydaná dňa: 30.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1948 Zb. Zákon o zřízení fondu pro zmírnění škod způsobených mimořádným suchem v roce 1947 v oboru zemědělství a výživy. 30.04.1948
84/1948 Zb. Zákon o závaznosti hospodářských a technických norem. 30.04.1948
85/1948 Zb. Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání. 30.04.1948