Čiastka č. 26/1948 Zb.

Vydaná dňa: 19.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1948 Zb. Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru. 01.01.1948
65/1948 Zb. Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody. 01.05.1948
66/1948 Zb. Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů. 01.01.1948
67/1948 Zb. Zákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců. 01.01.1948
68/1948 Zb. Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních. 01.12.1945