Zákon č. 66/1948 Zb.Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů.

Čiastka 26/1948
Platnosť od 19.04.1948 do31.03.1950
Účinnosť od 01.01.1948 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

OBSAH

66

Zákon

ze dne 18. března 1948,

kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Ustanovení zákona č. 132/1946 Sb. platí i pro výměru odpočivných (zaopatřovacích) platů zaměstnanců státu a svazků územní samosprávy, kteří byli přeloženi do výslužby (provise), po případě u nichž byl služební poměr zrušen bez újmy nároku na odpočivné (zaopatřovací) platy přede dnem 17. června 1946, a pro výměru zaopatřovacích platů pozůstalých po těchto zaměstnancích, jakož i po zaměstnancích zemřelých před tímto dnem v činné službě.

§ 2

K rozhodnutím a opatřením podle tohoto zákona je příslušný úřad, jehož likvidující orgán zařizuje výplatu odpočivných (zaopatřovacích) platů.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provedou jej ministři financí, vnitra a pošt.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.