Čiastka č. 23/1948 Zb.

Vydaná dňa: 15.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1948 Zb. Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských. 30.04.1948
52/1948 Zb. Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů. 28.02.1948
53/1948 Zb. Zákon, kterým se vyvlastňují nemovitosti zapsané ve vložce č. 2423 pozemkové knihy pro katastrální území Královské Vinohrady. 15.04.1948
54/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o národní mobilisaci pracovních sil. 10.06.1948
55/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech. 15.04.1948
56/1948 Zb. Zákon o státní podpoře novomanželům. 15.04.1948
57/1948 Zb. Zákon o zálohování výživného dětem. 01.07.1948
58/1948 Zb. Nařízení, kterým se mění předpisy o úředním cejchování plynoměrů. 15.04.1948