Čiastka č. 64/1946 Zb.

Vydaná dňa: 17.07.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
153/1946 Zb. Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné. 17.07.1946
154/1946 Zb. Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile. 17.07.1946
155/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů. 17.07.1946