Vyhláška č. 155/1946 Zb.Vyhláška, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.

Čiastka 64/1946
Platnosť od 17.07.1946
Účinnosť od 17.07.1946

155.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 16. července 1946,

kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů.


V zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů se opravuje v § 4, odst. 1, prvá věta slovo „kteréhokoliv“ na „kterékoliv“.


Nosek v. r.