Nariadenie vlády č. 154/1946 Zb.Nařízení, jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.

Čiastka 64/1946
Platnosť od 17.07.1946
Účinnosť od 17.07.1946

OBSAH

154.

Vládní nařízení

ze dne 14. června 1946,

jímž se zřizuje Československá Jánošíkova medaile.

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech toto:


§ 1.

(1) Zřizuje se Československá Jánošíkova medaile jako vojenské vyznamenání pro ty československé partyzány (§ 1 zákona ze dne 14. února 1946, č. 34 Sb., jímž se vymezuje pojem „československý partyzán“) a pro ty příslušníky spojeneckých států, kteří vynikajícím způsobem přispěli k organisování československých partyzánských jednotek nebo se vyznamenali v bojích těchto jednotek na území republiky Československé nebo mimo její hranice.

(2) Bližší ustanovení o medaili obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr národní obrany, a to pokud jde o udělování medaile cizincům, v dohodě s ministrem zahraničních věcí.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Drtina v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.