Čiastka č. 55/1946 Zb.

Vydaná dňa: 17.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
128/1946 Zb. Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících. 17.06.1946
129/1946 Zb. Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody. 24.06.1946
130/1946 Zb. Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců. 17.06.1946
131/1946 Zb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech. 01.05.1946
132/1946 Zb. Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců. 17.06.1946
133/1946 Zb. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících. 01.01.1946