Čiastka č. 43/1946 Zb.

Vydaná dňa: 15.05.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
91/1946 Zb. Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží. 30.05.1946
92/1946 Zb. Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon). 15.05.1946
93/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devizového zákona. 15.05.1946
94/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku. 15.05.1946
95/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv. 15.05.1946
96/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy. 15.05.1946
97/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek. 15.05.1946