Čiastka č. 40/1946 Zb.

Vydaná dňa: 03.05.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
83/1946 Zb. Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů. 03.05.1946
84/1946 Zb. Nařízení o zavedení letního času v roce 1946. 03.05.1946
85/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945. 03.05.1946