Nariadenie vlády č. 84/1946 Zb.Nařízení o zavedení letního času v roce 1946.

Čiastka 40/1946
Platnosť od 03.05.1946
Účinnosť od 03.05.1946

OBSAH

84.

Vládní nařízení

ze dne 26. dubna 1946

o zavedení letního času v roce 1946.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 8. března 1946, č. 54 Sb., o letním čase:


§ 1.

Počátek letního času v roce 1946 se určuje na den 6. května 1946 o druhé hodině středoevropského času.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Pietor v.r

gen. Svoboda v. r.

gen. Hasal v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Kopecký v. r.

Majer v. r.

Laušman v. r.

Dr. Clementis v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.