Čiastka č. 39/1946 Zb.

Vydaná dňa: 03.05.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
78/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940 č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa). 01.04.1946
79/1946 Zb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících. 01.04.1946
80/1946 Zb. Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona. 03.05.1946
81/1946 Zb. Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jihoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938. 18.05.1946
82/1946 Zb. Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových. 03.05.1946