Vyhláška č. 80/1946 Zb.Vyhláška, kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona.

Čiastka 39/1946
Platnosť od 03.05.1946
Účinnosť od 03.05.1946

80.

Vyhláška ministra zdravotnictví

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona.


Podle § 1, odst. 1 opiového zákona ze dne 27. ledna 1938, č. 29 Sb., vyhlašuji v dohodě s ministrem průmyslu, ministrem vnitřního obchodu a ministrem zahraničního obchodu:
Za přípravky uvedené v § 1, odst. 1, skupina IV. opiového zákona se považují rovněž přípravky obsahující hydrochlorid ethylesteru kyseliny 1 - methyl - 4 - phenylpiperidin - 4 - karbonové (uváděné do oběhu zejména pod názvem Dolantin, Demerol, Pethidine) a přípravky typu phenylmethylaminopropanu (uváděné do oběhu zejména pod názvem Psychoton, Astedrin).


Dr. Procházka v. r.